Hem      Introduktion      Vad ni vinner      Standarden      Certifiering    Rådgivning och stöd      Certifierade organisationer      Shop      Vanliga frågor      Kontakt

Introduktion

Investors in People  är en internationell standard för att förbättra företagets/organisationens resultat genom att utveckla medarbetarna.

Investors in People bidrar till att skapa ett ledarskap som uppmuntrar medarbetarna till ständigt lärande och utveckling, så att det blir en naturlig och integrerad del av verksamheten. Investors in People kan användas separat eller vara ett komplement till andra modeller och standarder för utvärdering.

Investors in Peoples styrka är att man gör det man säger att man ska göra. Standarden har inga
krav på hur man når upp till den.

Allt detta mäter Investors in People:

    Att det finns strategier för att förbättra verksamhetens resultat.
     Att det finns mål både på individ- och gruppnivå.
     Att medarbetarnas utvecklingsplaner är kopplade till verksamhetens mål.
     Att medarbetarna uppmuntras till att komma med idéer för verksamhetens utveckling
     Att cheferna har förmåga att se och värdera de bidrag som medarbetarna ger.

    
Att cheferna har förmåga att genomföra utvecklingsplanerna på ett bra sätt.
     Att verksamhetens investering i medarbetarna lönar sig.
     Att organisationen arbetar med ett ständigt lärande och utveckling samt utvärdering av detta
 

Att kvalificera sig som Investor in People visar på hög kvalitet i organisationens sätt att arbeta. Det
är en betydande prestation dit fler än 80 svenska organisationer nått idag. I Storbritannien är fler än
40 000 organisationer certifierade. och 80 000 över hela världen

En certifiering som en Investor in People sker efter en utvärdering av en auktoriserad
examinator. Utvärderingsrapporten beskriver vad examinatorn sett  i organisationen och ger
förslag till förbättringsområden.
Certifieringen gäller i tre år. Som i alla kvalitetssystem behöver organisationen visa att den behåller och utvecklar sina kvaliteter, vilket sker vid de förnyade utvärderingarna.

I Sverige har Andeca Research AB licensavtal med Investors in People UK och är
certifiera t som ett  Investors in People företag.

Vårt motto är   "Resultat....inte bara prat!"                                                                                                                                
Investors in People - Forum
7-8 september
Anmäl dig nu - utsträckt anmälningstid
till 15 augusti - några platser kvar.
Läs mer

Frukostseminarier i höst.

Nyhet Analysverktyg, ett stöd för utvecklingen i ditt företag.

Vi gratulerar nya Investors in People-organisationer!Läs artikel i Chefen i fokus nr 3
De Investerar i människan

Lågkonjunktur: Investera i personalen
Läs artikel i Nordisk Industri

Ny forskningsrapport  från Cranfield University, "41000 företag kan inte ha fel", läs

IIP uppmärksammas i LO tidningen och i tidningen Läraren på Åland


Några röster om Investors in People

"Blogg" om Investors in People


     
info@iipsverige.se