Hem      Introduktion      Vad ni vinner      Standarden      Certifiering      Rådgivning och stöd      Certifierade organisationer   Shop      Vanliga frågor      Kontakt

Ny samarbetspartner
Psykologisk Metod AB

Läs mer


Certifiering

Så går det till

Investors in People kan användas för att förbättra verksamheten på flera olika sätt.

 • Som en metod för att utveckla de områden som man själv väljer att utveckla, läs mer på
  Analysverktyg,
 • Som ett analysinstrument för att få reda på vad som behöver utvecklas och
 • Som en del i  varumärket för att visa att man är en attraktiv arbetsplats som
  Employer branding.
 • För att utvärdera om de processer som används för utveckling är effektiva
   

Investors in People för att utvärdera

Ett enkelt sätt att själv utvärdera är att stämma av hur man ligger i förhållande till de tio indikatorerna. Gör det i ledningsgruppen, som chef för din avdelning eller för en arbetsgrupp.

Gå till enkätfrågorna längst ner på sidan och stäm av hur organisationen ligger till.

Investors in People för att se att ni har allt på plats

Investors in People används till att följa upp att man gör det man säger att man gör. Flera stora organisationer använder en rad olika verksamhetsutvecklingsinstrument och system och
använder Investors in People för att stämma av att man har en effektiv verksamhet. Man har Investors in People  som "ett paraply" för HR-arbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, friskvård,  m.m.

Certifiering som Investor in People

Investors in People för att förstärka sitt varumärke

Vi vet att Investors in People ger medarbetare som trivs bättre på jobbet än på andra arbetsplatser, att man helt enkelt satsar mer på sin personal. Därför kan Investors in People med fördel användas vid
platsannonsering, vid upphandlingssituationer och som företagsprofilering för att visa att man är en attraktiv  arbetsplats.

             
 
Snabbenkät                       

 10 frågor för organisationen

 1. Jag känner till målen för verksamheten och kan beskriva hur jag bidrar till att utveckla och uppnå dem.

 2. Jag vet vilka utvecklingsbehov jag, mitt arbetslag och min organisation har.

 3. Alla har lika möjlighet till utveckling.

 4. Jag vet vad min chef ska göra för att leda och utveckla verksamheten.

 5. Min chef leder, styr och utvecklar verksamheten effektivt.

 6. Mitt bidrag till verksamheten uppmärksammas och uppskattas.

 7. Jag stimuleras till att ta ansvar genom att delta i beslutsfattandet.

 8. Mina utvecklingsbehov är tillgodosedda.

 9. Jag vet hur min utveckling förbättrar gruppens och hela organisationens prestationer.

 10. Organisationen förbättrar ständigt hur man leder och utvecklar verksamheten.

7-10 kryss i rutorna: Ni är en organisation som ligger nära att vara en Investor in People. Lycka till i ert fortsatta arbete!

4-6 kryss: Ni är på god väg och har en liten bit kvar.

1-3 kryss: Gör en analys av vad ni behöver göra. Kontakta en rådgivare!

pdf-fil för utskrift.
 
Investors in People - Forum
7-8 september
Anmäl dig nu - utsträckt anmälningstid
till 15 augusti - några platser kvar.
Läs mer

Frukostseminarier i höst.

Nyhet Analysverktyg, ett stöd för utvecklingen i ditt företag.

Vi gratulerar nya Investors in People-organisationer!Läs artikel i Chefen i fokus nr 3
De Investerar i människan

Lågkonjunktur: Investera i personalen
Läs artikel i Nordisk Industri

Ny forskningsrapport  från Cranfield University, "41000 företag kan inte ha fel", läs

IIP uppmärksammas i LO tidningen och i tidningen Läraren på Åland


Några röster om Investors in People

"Blogg" om Investors in People


info@iipsverige.se