Hem      Introduktion      Vad ni vinner      Standarden      Certifiering      Rådgivning och stöd      Certifierade organisationer      Shop      Vanliga frågor      Kontakt

  Ny samarbetspartner
Psykologisk Metod AB

Läs mer


Vanliga frågor
 

Hur blir man en Investor in People?

Kan man införa standarden utan hjälp utifrån?
Standarden finns på svenska så man kan själv jämföra hur den egna organisationen svara mot beviskraven. Gå gärna in på vår hemsida för mer information: www.iipsverige.se.
Eller ring:  08 7557 234, 0705 36 27 02 eller 0705 10 08 61.

Vad är skillnaden mellan Investors in People och Investor in People?
Investors in People är benämningen på standarden. När man uppfyller standarden har
man rätt att kalla sig Investor in People.

Hur mycket kostar det att bli en Investor in People?
En IiP rådgivare kan ge en offert redan vid starten. Examinationsprocessen kostar från 10 000 kronor per dag. Den totala kostnaden beror på organisationens storlek och struktur vilket bestämmer hur många dagar processen tar. Dessutom kan resa och logi tillkomma beroende på var i Sverige ni befinner er.
Du kan bilda dig en bättre uppfattning av andra eventuella kostnader när du har identifierat vilka förändringar - om några – som din organisation behöver genomföra.

Hur lång tid tar det att bli en Investor in People?
Det beror på vilka förändringar ni behöver göra och hur snabbt ni kan få in dem i verksamheten.
Genom att Standarden är flexibel kan den användas av alla organisationer oavsett storlek och bransch. Men det innebär också att det är svårt att ange en generell tidsåtgång. Det kan vara realistiskt att räkna med att en organisation kan få Investor in People status inom ett år upp till 18 månader; men tiden kan variera kraftigt beroende på vilka förändringar som behöver genomföras. Det finns exempel på mogna organisationer som kunnat gå direkt till en utvärdering och blivit godkända.

Var kan jag få råd och stöd?
Om ni behöver stöd kan ni kontakta Investors in People Sverige eller gå till vår hemsida där det finns registrerade rådgivare, www.iipsverige.se.

Kommer examinatorn att förstå min organisation?
Examinatorerna har valts ut bland dem som har en bred erfarenhet av olika typer av organisationer och arbetar eller har arbetat länge som konsulter. För kvaliteten på deras arbete ansvarar Investors in People Sverige som också ser till att examinatorn har lämplig erfarenhet.

Vad händer om min organisation finns på många platser i landet?
Det finns modeller även för stora och komplexa organisationer.
Alla stora organisationer som finns på många platser i landet bör ta kontakt med Investors in People Sverige
tfn: 0705 10 08 61 eller 0705 36 27 07 eller skicka en fråga per e-post till info@iipsverige.se

Får man mer än en chans testas emot Standarden?
Ja, om examinatorn bedömer att det är mycket mer som behöver göras för att ni ska möta standarden kommer han/hon att ge en detaljerad återkoppling som hjälper till att planera och genomföra ytterligare förändringar samt föreslå en lämplig tidsperiod inom vilken en slutlig examination kan ske.

När är det dags för examination?
Er organisation kan begära en utvärdering när som helst när ni beslutat att arbeta i riktning mot standarden. Det kan ofta vara kostnadseffektivt att göra en utvärdering så tidigt som möjligt.
Ni får då se vilka framsteg ni gjort och vad ni behöver göra för att leva upp till standarden.

Vad händer om vi når upp till standarden?
När ni har nått fram till att vara en Investor in People får ni behålla den i tre år därefter krävs en ny utvärdering. Ni kan välja att utvärderas oftare, kanske inte bara för att försäkra er om att ni fortfarande når upp till standarden utan också för att se vilka framsteg ni gjort sedan den senaste utvärderingen.

Innebär det mycket pappersarbete?
Standarden säger inte något om hur ni ska arbeta för att lyckas och ni behöver inte producera några extra dokument för att nå upp till standarden. Bevis för utvärderingen samlas ihop ifrån många källor och baseras inte på pappersdokument. Sådana källor kan vara uttalade och observerade bevis som t ex intervjuer med anställda, policy dokument mm. Så länge som ni uppnår de resultat som indikatorerna frågar efter spelar det inte någon roll hur ni utvecklar era medarbetare. Det är ert resultat som räknas.

Kan jag använda logotypen Investors in People under tiden som vi arbetar på att nå standarden?
Logotypen Investors in People kan bara användas av godkända Investor in People organisationer.
Om ni arbetar för att uppnå standarden men ännu inte gjort det, kan det ändå var möjligt för er att använda logotypen för att beskriva ert åtagande. Den kan då endast användas i den interna kommunikationen kopplad till själva standarden. Om ni vill veta mer kontakta Investors in People Sverige,
tfn 0705 10 08 61eller 0705 36 27 07.

Vad ska vi göra om vår organisation har slagits ihop med en annan?
Om er organisation har lagts samman med en annan efter det att ni uppnått standarden, så är det troligt att ni måste genomgå en ny utvärdering för att få behålla er status och använda logotypen Investor in People. För att få en helt klar bild över er nya situation kontakta Investors in People Sverige.

Hur kan jag på olika sätt marknadsföra att vi är en IIP organisation?
När man har godkänts som en Investor in People kan man marknadsföra denna status på olika sätt. Olika produkter finns att köpa genom Investors in People Sverige, men endast för den som godkänts som en IIP organisation. Ni finner dem på vår hemsida www.iipsverige.se. Logotypen får ni genom att beställa den utan kostnad från Investors in People Sverige,info@iipsverige.se

Vad finns det för fördelar för mig som anställd i en IIP organisation?
Det viktigaste för en organisation som arbetar med Investors in People Standard är att se till att medarbetarna är medvetna om vad som sker i organisationen. Som medarbetare i en IIP organisation skall du förstå företagets mål och veta hur du bidrar till att det når målen. Det blir lättare om du förstår exakt vad som förväntas av dig, så du och din chef går igenom vad du behöver för stöd och hur du ska få det. Genom att din organisation arbetar med IIP måste ditt företag uppfylla de 10 indikatorerna som ingår i Standarden. Sättet som man arbetar på, för att nå upp till den varierar, så det finns inte något exakt sätt att beskriva hur det går till i verkligheten. Du kommer att se, att om ditt företag arbetar med Standarden, så arbetar du i en organisation som vill göra saker rätt. Du kan utvecklas mycket snabbare i ett sådant företag eftersom du kan påverka din utveckling och får det stöd du behöver för att utvecklas. Det borde vara en bra arbetsplats med en positiv och stödjande atmosfär.

Hur länge gäller mitt godkännande som Investor in People?
IiP standarden gäller för obegränsad tid, men man måste utvärderas regelbundet och minst vart tredje år. Inom 3 års- ramen kan organisationer och företag välja hur ofta man vill genomgå en utvärdering och få bekräftelse på vilken utveckling som skett sen sist. Dessa utvärderingar görs av en examinator, precis som den ursprungliga utvärderingen. För ytterligare information kontaktaInvestors in People Sverige.

Får jag kopiera material från IIPUK?
Det kan mycket väl vara tillåtet att kopiera material som IIPUK eller Investors in People Sverige,tagit fram, men för att få göra det måste ni få tillåtelse att göra det. Skicka ett brev med dina frågor till  info@iipsverige.se 
Investors in People - Forum
7-8 september
Anmäl dig nu - utsträckt anmälningstid
till 15 augusti - några platser kvar.
Läs mer

Frukostseminarier i höst.

Nyhet Analysverktyg, ett stöd för utvecklingen i ditt företag.

Vi gratulerar nya Investors in People-organisationer!Läs artikel i Chefen i fokus nr 3
De Investerar i människan

Lågkonjunktur: Investera i personalen
Läs artikel i Nordisk Industri

Ny forskningsrapport  från Cranfield University, "41000 företag kan inte ha fel", läs

IIP uppmärksammas i LO tidningen och i tidningen Läraren på Åland


Några röster om Investors in People

"Blogg" om Investors in People


info@iipsverige.se