Hem      Introduktion      Vad ni vinner      Standarden      Certifiering      Rådgivning och stöd      Certifierade organisationer     Shop      Vanliga frågor      Kontakt 

 


Investors in People är lämpligt för att på  ett enkelt sätt ständigt utvärdera resultat av förändringsarbete,  kompetensutvecklingsprogram och andra utvecklingsinsatser. Utvärderingar i Sverige visar att arbete med Investors in People ger

  • lägre sjukfrånvaro
  • större lönsamhet/effektivitet
  • högre medarbetarengagemang samt
  • stärker konkurrenskraften

I kronor och ören visar engelska studier på att man, vid arbete med Investors in People, tjänar i genomsnitt motsvarande 5000 SEK per individ och år jämfört med att inte göra detta. Vinsten är större för mindre organisationer.
I Sverige finns ännu inte några generella siffror men det torde röra sig om motsvarande belopp.

Flera tidigare studier i Storbritannien har undersökt vilket resultat IIP ger en verksamhet. I en studie uppgav medarbetarna t.ex. följande:

 

IIP företag

Ej IIP företag

Gillar sitt jobb

94%

37%

Kommer bra överens med sina kollegor

92%

37%

Känner starkt engagemang i sitt arbete

57%

3%

Läs också forskningsrapporten The Impact of Investors i People on People Management Practices
and Firm Performance, studierna 
"Realising Business Ambitions through People in Times of change"som bl a beskriver hur man kan skapa sig konkurrensfördelar och motståndskraft vid ekonomisk nedgång samt forskningsrapporten "People and the Bottom Line"

Kort historik

Investors in People togs fram i Storbritannien i början av 90-talet för att stärka konkurrenskraften hos företag och organisationer i hela landet. Metoden man använde var att  observera och analysera framgångsrika organisationer. Det framkom att de viktigaste faktorerna för att stärka konkurrenskraften var medarbetarnas engagemang och möjligheter till utveckling. Standarden har ständigt utvecklats och idag är det mer än en standard, det är ett ramverk för all verksamhetsutveckling och ett HR-verktyg.
Sedan 2009 kan man nu även certifieras i brons., silver och guld. Kommer inom kort även i Sverige

Idag arbetar ca en tredjedel av Storbritanniens arbetskraft i Investors in People-certifierade organisationer inom såväl privat som offentlig verksamhet, eftersom modellen visat sig vara mycket framgångsrik.
I dagsläget finns Investors in People i 21 länder. Förutom Sverige kan nämnas Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Nya Zeeland, Slovenien  Spanien, Sydafrika och Turkiet. Mer om det internationella nätverket finns att läsa på
www.investorsinpeople.co.uk . 
 
Investors in People - Forum
7-8 september
Anmäl dig nu - utsträckt anmälningstid
till 15 augusti - några platser kvar.
Läs mer

Frukostseminarier i höst.

Nyhet Analysverktyg, ett stöd för utvecklingen i ditt företag.

Vi gratulerar nya Investors in People-organisationer!Läs artikel i Chefen i fokus nr 3
De Investerar i människan

Lågkonjunktur: Investera i personalen
Läs artikel i Nordisk Industri

Ny forskningsrapport  från Cranfield University, "41000 företag kan inte ha fel", läs

IIP uppmärksammas i LO tidningen och i tidningen Läraren på Åland


Några röster om Investors in People

"Blogg" om Investors in People


info@iipsverige.se